หน้าแรก
วีดีโอเครื่องสีข้าว

สีข้าวช้างน้อย รุ่นคู่ขวัญ-Startup

สีข้าวช้างน้อย
รุ่นคู่ขวัญ-Startup
สีข้าว
สีข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
ส่วนประกอบสำคัญ
หัวสีข้าวสาร,หัวบดรำ,ตะแกรงร่อน 4ชั้น,กะพ้อตักข้าว
สัดส่วนขนาดเครื่อง
สูง160 x กว้าง150 x ลึก165ซม.
ขีดความสามารถ
สีข้าวได้ 100-150กก.(ข้าวเปลือก)ใช้เวลา 1ชั่วโมง
ขนาดเครื่องฉุด
มีมอเตอร์ 3.5แรงม้าในตัว
แยกข้าว
ข้าวรวม,ข้าวปลาย
แยกรำ
รำหยาบ,รำละเอียด
มีตะแกรงร่อนข้าวเปลือก4ชั้น
ร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก, ร่อนคัดข้าวสาร,ดูดข้าวลีบ

โรงงานสมบูรณ์ภัณฑ์ เลขที่18 ถนนราษฎร์รวมใจ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร.055-711263,Fax:055-712600 (มือถือ)087-2040939