น้าแรก
ผลิตภัณฑ์
ติดต่อเรา
แผนที่โรงงาน
วีดีโอเครื่องสีข้าว
ขอข้อมูลเพิ่มเติม
บริการหลังการขาย

วีดีโอเครื่องสีข้าวทำงาน

ดูวีดีโอรุ่น SB คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอรุ่น SB-1,SB-2 คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอรุ่น SB-3 คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอรุ่น SB-4 คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอรุ่น SB-5 คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอรุ่น SB-6 คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอสีข้าวจิ๋ว ช้างน้อย คลิ๊กที่นี่

 

ดูวีดีโอ เครื่องคัดเมล็ดพันธ์ข้าว คลิ๊กที่นี่

ดูวีดีโอ ตะแกรงโยกตัดกาก คลิ๊กที่นี่

โรงงานสมบูรณ์ภัณฑ์ เลขที่18 ถนนราษฎร์รวมใจ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร.055-711263,Fax:055-712600 (มือถือ)087-2040939