หน้าแรก
วีดีโอเครื่องสีข้าว

เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว สมบูรณ์ภัณฑ์ ขนาด 12ตัน

เครื่องคัดเมล็ดพันธู์ข้าวเปลือก สมบูรณ์ภัณฑ์
รุ่น 12เกวียน
ขีดความสามารถ
คัดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกได้ 12 เกวียน /12ชั่วโมง
ส่วนประกอบสำคัญ
ตู้ซิกแซกพร้อมหม้อลมดูดขนาดใหญ่พิเศษ
ส่วนประกอบอื่นๆ
ตะแกรงร่อนขนาด 2.5 x 8ฟุต 3ชั้น 5ทางออก
กระพร้อตักข้าว
1ต้น
ขนาดเครื่องฉุด
มอเตอร์ 5แรงม้า
สัดส่วนขนาดเครื่อง
สูง358 x กว้าง292 x ลึก300 ซม.

โรงงานสมบูรณ์ภัณฑ์ เลขที่18 ถนนราษฎร์รวมใจ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

โทร.055-711263,Fax:055-712600 (มือถือ)087-2040939